OLIMPIAD FALSAFAH MALAYSIA (MyPO) 2023 / MALAYSIAN PHILOSOPHY OLYMPIAD (MyPO) 2023

Pertandingan Olimpiad Falsafah Malaysia (MyPO) kembali lagi untuk tahun 2023.

Ia merupakan pertandingan menulis esei falsafah untuk anak-anak berusia 18 tahun dan ke bawah. Esei boleh ditulis dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.

Syarat penyertaan:

1. Warganegara Malaysia dan bersekolah di Malaysia.

2. Minat berfikir, bertanya, dan membaca.

Dua peserta terbaik dalam MyPO 2023 akan mewakili Malaysia ke Olimpiad Falsafah Antarabangsa (IPO) 2024 di Helsinki, Finland.

Untuk para guru: jika sekolah anda memerlukan surat jemputan rasmi, sila maklumkan. Pihak kami akan turut menghantar surat tersebut ke sekolah anda. Mohon sebarkan!

——————————————————————————————————————-

The Malaysian Philosophy Olympiad (MyPO) is back for the year 2023.

It is a philosophy essay writing competition for students aged 18 years old and below. The essay can be written in Malay or English.

Terms and conditions:

1. Malaysian nationality and is attending school in Malaysia.

2. Is interested to think, ask questions, and read broadly.

Two best participants will represent Malaysia for the International Philosophy Olympiad (IPO) 2024 in Helsinki, Finland.

For teachers: should your school(s) need a formal invitation letter to participate, please let me know. We’ll send a letter to your school(s). Please spread the news!

——————————————————————————————————————–

Borang penyertaan/Registration form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaHvdtyseOvSZxvKlqPO7jg5FK9l2PdnPGGy5ATuPdIOU6rA/viewform?fbclid=IwAR2XaQPdSBVI4xQDOko94N9FjjpA_R_xyD2QChx5lY0ohHYBqHYENo2o2SI