citra.guru

Senarai blog

Klik untuk baca

Deep Reflections

The Ramadhan of Deep Reflectionby Dr Nabilah Zulkifly (Malaysia) The commemorations of Hari Raya was especially joyous this year! We were finally allowed to gather

Baca Lanjut »

Kematian Prinsip Asal Universiti: Ulasan Buku bertajuk A Christian Critique of the University karya Charles Habib Malik terbitan North Waterloo Academic Press

Muhammad Afiq b. Abd Rahman (Malaysia)
Malah Syed Muhammad Naquib al-Attas sendiri berpengalaman berdepan dengan perubahan cogankata dalam lambang universiti di Malaysia yang menyebabkan perubahan prinsip asal universiti yang bermakna menjadi hampa makna. Misalnya, Universiti Kebangsaan Malaysia asalnya menggunakan cogankata zidni ilman, yang dikemukakan oleh al-Attas pada lambang yang al-Attas cipta, yang diambil dari al-Qur’an bermaksud “tambahkan ilmuku”, sekaligus menandakan tujuan ringkas universiti iaitu ilmu.

Baca Lanjut »